ஐந்திலைக்கரைசல் – மூலிகைப்பூச்சிவிரட்டி

ஐந்திலைக்கரைசல் - மூலிகைப் பூச்சிவிரட்டி
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

ஐந்திலைக்கரைசல் – மூலிகைப் பூச்சிவிரட்டி 
அனைத்து விதமான பூச்சிகளையும் செடியை நெருங்க விடாது.
சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தும்.

தேவையான பொருட்கள்

பால்வரக்கூடிய தாவரங்கள் – எருக்கு, அரளி, கள்ளி, காட்டாமணக்கு

கசப்புத்தன்மையுடைய தாவரங்கள் – வேம்பு, சிறியாநங்கை, சீந்தில், தும்பை

கால்நடை மேயாத தாவரங்கள் – ஆடாதொடை, ஆடுதின்னாப்பாளை

மணமுள்ள தாவரங்கள் – நொச்சி, துளசி, பப்பாளி

பூச்சி நோய் தாக்காத தாவரங்கள் – மஞ்சனத்தி, நுணா, நெய்வேலி காட்டாமணக்கு

பெருங்காயம் – 100 கிராம்
கோமியம் – 1லிட்டர்

செய்முறை

மேற்கண்ட ஐந்துவகை இலைகளிலும் வகைக்கு 1கிலோ என ஐந்து கிலோ எடுத்துக்கொள்ளவும்.

இவற்றை உரலில் இடித்து 2லிட்டர் நீர் சேர்த்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கலனில் சேர்க்கவும்.

பின்னர் இத்துடன் 1லிட்டர் கோமியம் மற்றும் 100கிராம் பெருங்காயத்தை சேர்க்கவும்.

ஏழு நாட்கள் வரை இதை நிழலில் வைக்கவும்.

பயன்படுத்தும் முறை

5% கரைசலாக (10லி டேங்கிற்கு 500மிலி கரைசல்) பயன்படுத்தலாம்.

பயன்கள்

அனைத்து விதமான பூச்சிகளையும் செடியை நெருங்க விடாது.
சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தும்.