கதவு ஜன்னல்களுக்கு தேவையான மரத்தினை எப்படி கணக்கிடுவது

கதவு ஜன்னல்களுக்கு தேவையான மரத்தினை எப்படி கணக்கிடுவது
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate
கதவு ஜன்னல்களுக்கு தேவையான மரத்தினை எப்படி கணக்கிடுவது?

 

வீடு கட்ட தேவையான மர சட்டங்களை(wood frame) வாங்கும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த அளவுமுறை குழம்பும்!

கதவு மற்றும் ஜன்னல்களுக்கு வாங்கும் மரங்கள் கன அடி முறையிலேயே தரப்படுகின்றன… விற்கப்படுகின்றன!!

1 கன அடி என்பது 1 அடி நீளம்,1 அடி அகலம் மற்றும் 1 அடி உயரம் அளவு கொண்ட கன சதுரம் ஆகும்.

1அடி என்பது 12 இஞ்ச்…எனவே ஒரு கன அடி என்பதை 12 இஞ்ச்x12 இஞ்ச்x12 இஞ்ச் என்றும் கணக்கிடலாம்…

இப்போது இது மூன்றையும் பெருக்கினால் 1728 கன இஞ்ச் வரும்…

அதாவது 1 கன அடி=1728 கன இஞ்ச்…

மரச்சட்டத்தின் அளவு:

இப்போது மெயின் கதவுக்கு நான்கு புறமும் மர சட்டம் தேவை.

இந்த சட்டத்தின் அளவு 5″x4″ என்று வைத்துக்கொண்டால் ..

ஒரு கதவு அளவு 3 அடி x 7 அடி  என்று வைத்துக்கொண்டால்…மொத்த மர சட்டத்தின் நீளம் 20 அடி…

இப்போது 20 அடி நீளம் (240 இஞ்ச்), 5 இஞ்ச் அகலம் மற்றும் 4 இஞ்ச் உயரம் என மூன்றையும் பெருக்கினால் 4800 கன இஞ்ச் வரும்…

இதை 1728 ஆல் வகுத்தால் (4800÷1728) என்ன வருகிறதோ அதுவே கன அடி அளவாகும்…

2.77 கன அடி மரம் நமக்கு இந்த கதவு நிலைக்கு தேவை!

பலகைகளின் அளவு :

அதேபோல் பலகைகளும் கன அடி அளவு மற்றும் சதுர அடி அளவில் தரப்படுகிறது!

இப்படி இஞ்சில் கணக்கு பண்ணாமல் நேரிடையாக அடியிலேயே கணக்கிடுவதென்றால்…

20 அடி x 0.42 அடி(5″) x 0.33 அடி என்று பெருக்கியும் கன அடியை கணக்கிடலாம்…எப்படி போட்டாலும் ஒரே அளவுதான் வரும்…

5″ அளவை எப்படி அடியில் 0.42 என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறீர்களா?

ஒரு இஞ்ச் அளவை 12 ஆல் வகுத்தால் இந்த அளவு வரும்(5÷12)….4÷12 என்றால் 0.33 வரும்!

இப்ப 20′ x  5″ x 4″ என்பதை நேரிடையாக அடியில் பெருக்க 20 x 0.42 x 0.33 என்று பெருக்க வேண்டும்! 2.77 கன அடி ரிசல்ட் வரும்!

நன்றி
ஹரி