கோலியாஸ் முலிகை பயிர்

கோலியாஸ் முலிகை பயிர்
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

கோலியாஸ் 6-7 மாத கால முலிகை பயிர்

பயிரிடும் காலம் எங்கள் பகுதியில் ஆகஸ்ட்டு 15 மேல் அக்டோபர் 15 முடிய, இது செம்மண்  கலந்த மண்ணில் நன்கு வளரும்.

நடவு முறை
2 அடி பார்
செடி இடைவெளி 1 1/2 அடி

அடி உரம்
5 டன் தொழு உரம்

விதைசெடி
கோலியாஸ் செடியின் குறுத்து அதாவது நுனி செடியை கில்லி நட வேண்டும் அந்த செடி 5 இஞ்ச் நீளம் இருக்க வேண்டும் அந்த செடியில் தண்டு ஊதா நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் ( ஊதா நிறமாக மாற 3 மாதம் ஆகும்)

இந்த செடியை நட்டதில் இருந்து இரண்டு களை எடுக்க வேண்டும்

அடுத்து

நீர் பாசனம்

10 முதல் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை

நோய்கள்
இலை பழுப்பு, கிழங்கு அலுகள், வேர் முடிச்சி

அறுவடை
6 மாத காலம் முடிந்ததும் கிழங்கு சிகப்பு கலர் இருக்கும் அதன் மைய பகுதி உடனே அறுவடை செய்யலாம்

மகசூள்
1 ஏக்கருக்கு 5 டன் முதல் 10 டன் வரை வரும் நல்ல பராமரிப்பு இருந்தால் 11 டன் எடுக்கலாம்

விலை விவரம் (10.3.2018 அன்று)
1 கிலோ 19 ரூ அறுவடை செய்து உடன் ஈர கிழங்கு

சிறு துண்டுகளலாக வெட்டி காய வைத்தது 1 கிலோ 150 ரூ

இதற்கு முன்பு இந்த கிழங்கு விலை 8 ரூ இருந்து 40 ரூ வரை இருந்தது இது கடந்து 10 வருடமாக விலை நிலவரம்

குறிப்பு
இந்த பயிர் செய்யும் முன்பு நாட்டு சோளம் பயிரிடுவது மிகவும் நல்லது.

நன்றி