பனை நார் கட்டில்

பனை நார் கட்டில்
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

குழந்தைகளுக்கும்
பிரசவித்த பெண்களுக்கும்
நோயுற்றோருக்கும்
வயதில் மூத்தவர்களுக்கும்
ஏன் அனைவருக்கும்
நிம்மதியான உறக்கத்திற்கு
பரிந்துரைக்கப்படும் பனை நார் கட்டில் இதுதான்.
நான் பார்த்ததிலேயே மிக நேர்த்தியாக கட்டில் பின்னும் திறமை கொண்டுள்ள பொன்பாறைக்குளம் அருணாச்சலம் (76) நமது தலைமுறையின் இறுதி கண்ணிகளில் ஒன்று.


Palmyra (Stalk) Cot is a unique product of southern districts of Tamil Nadu. Nowhere else in the world you can see people using palmyra stalk fiber to make a cot. Arunachalam 76 from Ponparaikkulam, Kanyakumari district making fine cots. you may not find many in future. A cot can be used for over 15 years, if maintained well.