இயற்கை முறையில் வெள்ளரி சாகுபடி

Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

*இயற்கை முறையில் வெள்ளரி சாகுபடி (90 நாட்கள்) செய்வதற்கான உத்தேச நாள் வாரியாக அட்டவணை*:

அடியுரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 4 டிராக்டரில் லோடு மக்கிய தொழு உரம் ,
2 கிலோ சூடோமோனஸ்,
2 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா
75 கிலோ சாம்பல்
50 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு
2 கிலோ வாம்
கொடுப்பது நல்லது.

*வளர்ச்சி ஊக்கி அளிப்பு அட்டவணை*

3 ம் நாள்
E.M 200 ml per 10 liter tank காலையில் spray செய்யவும்.
மாலையில் தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமான அளவு தண்ணீரில் 1 லிட்டர் இ.எம் கரைசல்+ 1 லிட் சூடோமோனஸ் கலந்து தரைவழி தரவும்.

10 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல்  அல்லது வெள்ளை வேல மரப்பட்டை கரைசல் அல்லது வேர்டீசீலியும் லக்கானி ( 10 லிட் க்கு 75 மில்லி) கலந்து தெளிக்கலாம்.

15 ம் நாள்
பஞ்சகாவியா  200 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் .
தரைவழி ஏக்கருக்கு 1 _2 லிட்டர் கொடுக்கலாம்.

20 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல்  அல்லது வெள்ளை வேல மரப்பட்டை கரைசல் அல்லது வேர்டீசீலியும் லக்கானி ( 10 லிட் க்கு 75 மில்லி) கலந்து தெளிக்கலாம்.

25 ம் நாள்
ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தரைவழி தரவும்.

27 ம் நாள்
பத்து லிட்டர் தண்ணீருக்கு 500 மில்லி தேமோர் கரைசல் கலந்து மாலையில் தெளிக்க லாம்.
மாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் மீன் அமிலம் தரைவழி தரவும்.

33 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல்  அல்லது வெள்ளை வேல மரப்பட்டை கரைசல் அல்லது வேர்டீசீலியும் லக்கானி ( 10 லிட் க்கு 75 மில்லி) கலந்து தெளிக்கலாம்.

38 ம் நாள்
10 லிட்டர் டேங்க்கு 500 மில்லி தேமோர் கரைசல் அல்லதுபஞ்சகாவியா  200 ml per கலந்து தெளிக்கலாம்.
தரைவழி ஏக்கருக்கு மீன் அமிலம் 2 லிட்டர் கொடுக்கலாம்.

43 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல்  அல்லது வெள்ளை வேல மரப்பட்டை கரைசல் அல்லது வேர்டீசீலியும் லக்கானி ( 10 லிட் க்கு 75 மில்லி) கலந்து தெளிக்கலாம்.

48 ஆம் நாள்
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 மில்லி சூடோமோனாஸ்+ 10 லிட்டர் டேங்க்கு 500 மில்லி தேமோர் கரைசல் அல்லதுபஞ்சகாவியா  200 ml per கலந்து தெளிக்கலாம்.
தரைவழி ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் சூடோமோனஸ் மற்றும் 2 லிட்டர் மீன் அமிலம் பாசனத்துடன் கொடுக்கலாம்.

58 ம் நாள்
மீன் அமிலம் 75 ml per 10 liter tank spray செய்யவும் .
தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.

60 ம் நாள்
கற்பூர கரைசல்  அல்லது வெள்ளை வேல மரப்பட்டை கரைசல் அல்லது வேர்டீசீலியும் லக்கானி ( 10 லிட் க்கு 75 மில்லி) கலந்து தெளிக்கலாம்.

65 ஆம் நாள்
10 லிட்டர் டேங்க்கு 500 மில்லி தேமோர் கரைசல் அல்லதுபஞ்சகாவியா  200 ml per கலந்து தெளிக்கலாம்.
தரைவழி ஒரு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ பாஸ்போ பாக்டீரியா தரைவழி பாசனத்துடன் தரவும் அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.

68 ம் நாள்
மீன் அமிலம் (75 ml per 10 liter tank spray) செய்யவும் .

70 ம் நாள்
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 200 மில்லி மீன் அமிலம் அல்லது பஞ்சகாவியா கலந்து தெளிக்கலாம்.
மாலை வேளையில் ஜீவாமிர்தம் கொடுக்கலாம்.

80 ம் நாள்
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 200 மில்லி மீன் அமிலம் அல்லது பஞ்சகாவியா கலந்து தெளிக்கலாம்.
மாலை வேளையில் ஜீவாமிர்தம்/ மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம்.

ஒவொரு முறை நீர் பாய்ச்சும் போதும் 1 ஏக்கருக்கு
அமிர்தக்கரைசல் ஒரு 100 லிட்டர்,
ஜீவாமிர்தம் 200 லிட்டர்,
மீன் அமிலம் 2 லிட்டர்,
WDC 25 லிட்டர்
என ஏதாவது ஒரு கரைசலை தண்ணீரோடு கலந்து விட்டு மண்ணை வளமாக்க வேண்டும்..

28வது நாள் களை எடுக்கலாம். வெட்டுக்கிளி தாக்கத்தை குறைக்க இயற்கைவழி கரைசல்கள் வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் முதல் கருவேல மரப்பட்டை கரைசல் வரையிலான கரைசல்கள் ஏதாவது ஒன்றை தெளிக்கலாம் 10 இலை கசாயம் நல்ல பலன் தரும். உயிர்வலி திரவமாக பத்து லிட்டருக்கு 75 மில்லி பேசிலஸ்துறிஞ்சி என்சிஸ்+ 75 மில்லி மெட்டாரைசியம் கலந்து ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து தெளிக்கலாம்.

25 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு ஏக்கருக்கு 40 கிலோ அடுப்புச் சாம்பல்/செங்கல் சூலை சாம்பல் பாசன நீரில் மண்ணில் படுமாறு தூவி விடுவது நல்லது

நிலத்தின் நீர் கொள்ளும் தன்மைக்கேற்ப அதிக நாள் இடைவெளியுடன் குறைந்த அளவு தண்ணீரை காலை நேரத்தில் பாய்ச்சுவது நல்லது.

பிரிட்டோ ராஜ்
வேளாண் பொறியாளர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.