கொல்லிமலையின் கத்தரி

Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

கொல்லிமலையின் கத்தரி…
.
கொல்லிமலையில் விருந்து என்றாலேயே அசைவம் தான் என்றாலும் அத்தி பூத்ததைபோல சைவமும் இருக்கலாம்.
.
அதில் காய்கறியாக பயன்படுத்துவது நாட்டு கத்தரி எனப்படும் மிகவும் மிருதுவான ஆனால் மிகவும் சுவையான இத்தாவரத்தின் காய்களை மக்கள் பயன்படுத்துவதுண்டு.
.
அது ஒரு solanaceae – குடும்பத்தைசேர்ந்தது என்றாலும் Solanum melongena வகையை சேர்ந்தது அல்ல. ஆனால் Solanum macrocarpon மற்றும் ஆப்பிரிக்கன் கத்தரி வகையை சர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
.
மக்கள் பயன்படுத்தும் காய்களில் இதனைப் போல பல வித்தியாசமானவையாக இருந்தாலும் இதுவும் பயன்பாடுகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.

Soundar Rajan.