சினைப்பிடிக்காத கிடேரிகளுக்கு சிகிச்சை முறை

சினைப்பிடிக்காத கிடேரிகளுக்கு சிகிச்சை முறை
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

சினைப்பிடிக்காத கிடேரிகளுக்கு காரணங்களும் சிகிச்சை முறையும்.

1. கருமுட்டை சுழற்சி குறைபாடு.

2.கர்பப்பை நோய்.

தீர்வு.

1.முறையான சமச்சீர் உலர்ந்த தீவனங்களை கொடுத்தல் வேண்டும்.

2. தேவையான பொருட்கள்.

முள்ளங்கி (1-4 நாட்கள்) காலை மற்றும் மாலையில் தொடர்ந்து 4 நாட்களுக்கு .

சோற்றுக்கற்றாழை (5-8 நாட்கள்) காலை மற்றும் மாலையில் தொடர்ந்து 4 நாட்களுக்கு 1 மடல்.

முருங்கை இலை (9-12 நாட்கள்) காலை மற்றும் மாலையில் தொடர்ந்து 4 கைப்பிடி அளவு .

பிரண்டை (13-16 நாட்கள்) காலை மற்றும் மாலையில் தொடர்ந்து 4 கைப்பிடி அளவு .

கருவேப்பிலை (17-20 நாட்கள்) காலை மற்றும் மாலையில் தொடர்ந்து 4 கைப்பிடி அளவு .

செய்முறை

முள்ளங்கி மற்றும் சோற்றுக்கற்றாழை கொடுக்கும் பொழுது உப்பு , வெல்லம் மேலே தடவி வாய் வழியாக உள்ளே கொடுக்க வேண்டும்.

மற்ற பொருட்கள் முருங்கை இலை , பிரண்டை , கருவேப்பிலை மைபோல் அரைத்து நாட்டு சர்க்கரை கலந்து சிறிது சிறிதாக வாய்வழியாக உள்ளே செலுத்த வேண்டும்.

20 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மூலிகை பொருட்கள் அளித்து சினைப்பருவ அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் காளை உடன் சேர்க்கலாம் அல்லது கருவூட்டல் செய்து கொள்ளலாம்.