பசு மாடுகளுக்கு தீவன மேலாண்மை

Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

பசு மாடுகளுக்கு தீவன மேலாண்மை:-
*****************************************

அடர்தீவனத்தில் கால்நடைகளுக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் சரிவிகிதத்தில் இருக்க வேண்டும்.

கால்நடைகள் விரும்பி உண்ணும் பொருளாகவும் விலை மலிவாகவும் இருத்தல் நன்று.

அடர்தீவனக்கலவையில் 100 கிலோ தயாரிக்க கீழ்க்கண்ட விகிதத்தில் பொருட்களை கலந்து தயாரிக்கலாம்.

தானிய வகைகள் – 35 கிலோ ( மக்காச்சோளம் அல்லது கம்பு அல்லது சோளம் ) + புண்ணாக்கு வகைகள் – 25 கிலோ ( கடலைப்புண்ணாக்கு அல்லது எள்ளுப்புண்ணாக்கு ) + தவிடு வகைகள் – 37 கிலோ ( அரிசித்தவிடு அல்லது கோதுமை தவிடு ) + தாது உப்புக்கள் – 2 கிலோ ( அக்ரிமின் அல்லது சப்ளிவிட் – மருந்துவ கடைகளில் கிடைக்கும் ) + சாதாரண உப்பு – 1 கிலோ ( சாப்பாடு உப்பு ).

பசுந்தீவனத்தை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் செலவை குறைத்து பண்ணையை இலாபகரமாக நடத்த இயலும்.

பசுந்தீவனம் அதிக நார் மற்றும் புரதசத்தை தன்னுள் கொண்டிருக்கிறது.

பல்லாண்டு தீவனப்புல் வகைகள்:
———————————————————-
கம்பூ நேப்பியர் வீரியப்புல் ( கோ-1, கோ-3, கோ-4 ), கினியா புல், கொழுக்கட்டைப்புல், எருமைப்புல்.

தானியப்பயிர்கள்:
——————————–
தீவனச்சோளம், கம்பு, மக்காச்சோளம். பயறு வகை தீவனம் – வேலிமசால், காராமணி, குதிரைமசால், முயல்மசால், சணப்பை.

தீவன மரங்கள்:
—————————
சவுண்டல், அகத்தி, கிளைரிசிடியா & முருங்கை.

தொகுப்பு: நாட்டு மாடுகளை வளர்ப்போம் முகநூல் குழு.