பட்டம் என்பது காலநிலை

பட்டம் என்பது காலநிலை
Agriwiki.in- Learn Share Collaborate

இதில் பட்டம் என்பது காலநிலையை குறிப்பிடுவதாகும்.

காலநிலையைப்பொறுத்து விவசாயம் செய்வது, நமது மரபு விவசாயத்தில் மிகவும் முக்கியமானது.

மார்கழிப்பட்டம், மாசிப்பட்டம், சித்திரைப்பட்டம், ஆடிப்பட்டம் என்று தமிழ் மாதங்களைக் கணக்கிட்டு பட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு விதைக்கவேண்டும்.

வருடத்தில் எந்தெந்தப் பட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள் விதைக்க வேண்டுமோ, அந்தந்தப்பட்டத்தில் அந்தந்த செடிகளை விதைப்பார்கள்.

பட்டம் பார்த்து விதைப்பதன் மூலம் இயற்கையாகவே பூச்சிகளைக்கட்டுப்படுத்தலாம். விளைச்சலும் மிக அருமையாக இருக்கும்.

பிப்ரவரி – (தை,மாசி) : கத்திரி,தக்காளி,மிளகாய்,பாகல்,வெண்டை,சுரை,கொத்தவரை,பீர்க்கங்காய், கீரைகள்,கோவைக்காய்.

மார்ச் – (மாசி,பங்குனி) : வெண்டை,பாகல்,தக்காளி, கொத்தவரை, பீர்க்கங்காய், கோவைக்காய்.

ஏப்ரல் – (பங்குனி, சித்திரை) : செடி முருங்கை, கொத்தவரை, வெண்டை.

மே – (சித்திரை,வைகாசி) :செடி முருங்கை, கொத்தவரை, கத்திரி, தக்காளி.

ஜூன் – (வைகாசி, ஆனி) : வெண்டை,கத்திரி, தக்காளி, கோவை,பூசணிக்காய், கீரைகள்.

ஜூலை – (ஆனி,ஆடி): மிளகாய், பாகல்,சுரை,பூசணி,பீர்க்கங்காய், முள்ளங்கி, வெண்டை,தக்காளி, கொத்தவரை.

ஆகஸ்டு – (ஆடி,ஆவணி): மிளகாய், பாகல்,சுரை,பீர்க்கங்காய், முள்ளங்கி, வெண்டை.

செப்டம்பர் – (ஆவணி,புரட்டாசி ): செடிமுருங்கை,கத்திரி, பீர்க்கங்காய்,பூசணி, முள்ளங்கி,கீரைகள்.

அக்டோபர் – (புரட்டாசி,ஐப்பசி ): செடிமுருங்கை,கத்திரி, முள்ளங்கி.

நவம்பர் – (ஐப்பசி,கார்த்திகை ): செடிமுருங்கை,கத்திரி, முள்ளங்கி,தக்காளி, பூசணி.

டிசம்பர் – (கார்த்திகை,மார்கழி ): கத்திரி, சுரை,மிளகாய் முள்ளங்கி,தக்காளி, பூசணி.