பயிர்களில் வைரஸ் நோய் வருவதற்கான காரணங்களும் தீர்வுகளும்

பயிர்களில் வைரஸ் நோய் தாக்கம் வருவதற்கான காரணங்களும் தீர்வுகளும்

தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் இறவயில் பயிரிடப்படும் பயிர்களிலும் மானாவாரியாக பயிரிடப்படும் பயறுவகை பயிர்களில் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்களான பப்பாளி முதலிய பயிர்களிலும் மிகவும் எதிரியாக இருப்பது வைரஸ் நோய் தாக்கம் ஆகும்.

எந்த ஒரு பயிருக்கும் முறையான அடியுரம், ஆரம்பகால பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட எந்த ஒரு பயிரிலும் வைரஸ் நோய் தாக்காது .

Continue reading

காய்கறிகள் திரட்சியாக காய்க்க அரிசிதண்ணீர்

காய்கறிகள் திரட்சியாக காய்க்க மற்றும் பூக்கள் பெரிதாக…அரிசி தண்ணீர் 

அரிசி தண்ணீரில் உள்ள சத்துக்கள்: 

அரிசி தண்ணீரில் அதிக அளவு ஸ்டார்ச் மற்றும் சிறிய அளவு என்.பி.கே. மற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் உள்ளது.

Continue reading

தாவர வளர்ச்சிக்கு ஜீரோ பட்ஜெட் ஊக்கி

தாவர வளர்ச்சிக்கு ஜீரோ பட்ஜெட் ஊக்கி… 

தோட்டத்து இலைகளையும் களை செடிகளையும் கொண்டு ஒரு செலவில்லாமல் செய்யும் வளர்ச்சி ஊக்கி . இதை ஜீரோ பட்ஜெட் ஊக்கி என்று அழைக்கலாம்.

Continue reading

நிலாச்சோறு – மறந்துபோன கிராமிய விழா

நிலாச்சோறு  - மறந்துபோன கிராமிய விழா

நிலாச்சோறு  – மறந்துபோன கிராமிய விழா

பட்டிணிக்காக
ஒரு விழா இது ஒரு மறக்கமுடியாத திருவிழா

பங்களாபுதூர் என்ற சிறிய கிராமம் இங்கு விவசாய வேலைக்கு பஞ்சமில்லாத ஊர் மக்களுக்கு தினமும் வேலை இருக்கும் களையெடுக்க கரும்பு வெட்ட நெல் நடவு அறுவடை இப்படியாக பல்வேறு வகையான விவசாய வேலைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

Continue reading

மண்புழு உருவாகத் தேவையான நுண்சூழல்

மண்புழு உருவாகத் தேவையான நுண்சூழல்

இந்திய விவசாயத்தின் இரண்டு சக்கரங்கள் நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் மண்புழுக்கள். இரசாயன சாகுபடி வயலில் நிலம் முழுவதும் தோண்டிப் பார்த்தாலும் ஒரு மண்புழு பார்க்கமுடியாது, ஜீவாமிர்தம் கொடுத்தால் 10 நாட்களில் பெரிய மண்புழுக்களை பார்க்க முடியும். நிலத்தில் மண்புழுவே இல்லை என்றாலும் 10 நாளில் மண்புழு வந்துவிடும். ஜீவாமிர்தம் மண்புழுவை அழைக்கும்.

Continue reading

இயற்கை இடுபொருட்களை கலந்து தரலாமா

இயற்கை இடுபொருட்களை கலந்து தரலாமா

எனது நிலக்கடலை வயலுக்கு வேஸ்ட் டீகம்போஸர் மற்றும் பல கரைசலை ஒன்றாக இணைத்து தரைவழி தரலாமா? (இயற்கை இடுபொருட்களை கலந்து தரலாமா)
பதில்:  முடிந்தவரை தரக்கூடாது. இயற்கை விவசாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு இயற்கை இடுபொருள் களுக்கும் ஒரு தனி குணம் உண்டு.

Continue reading

பூஞ்சைகளை கட்டுப்படுத்த இயற்கை வழிமுறைகள்

பூஞ்சைகளை கட்டுப்படுத்த இயற்கை வழிமுறைகள்

அ) ஜீவாமிர்தம் தெளிப்பு

100 லிட்டர் தண்ணிரில், 5 – 10 லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் கலந்து தெளிக்கவும். ஜீவாமிர்தம் சிறந்த வளர்ச்சி ஊடகம் என்றாலும், அது சிறந்த பூஞ்சான கொல்லியும் ஆகும். சிறந்த கிருமி நாசினி, பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தும், மேலும் வளர்ச்சிக்கான நொதிகளையும் கொடுக்கிறது, இதனால் இலைப்பரப்பு பெரிதாகிறது, ஜீவாமிர்தத் தெளிப்பு புறஊதாக் கதிர்களிடம் இருந்து தாவரத்தைக் காக்கிறது,

Continue reading